en_US
en
off
Mobile View
Desktop View
لابراتوار چیست ؟
1699


علوم لابراتوار یکی از شاخه‌های علوم پزشکی است و بیشتر با آنالیز آزمایشگاهی خون، مایعات و بافت‌های بدن انسان با هدف تشخیص بیماری، پیگیری درمان و حفظ سلامت افراد جامعه سر و کار دارد

کارشناس آزمایشگاه به انجام انواع آزمایشات تخصصی مولکولی، سلولی، بافت شناسی، قارچ شناسی و ... به منظور تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری ها می پردازد. کارشناس آزمایشگاه با توجه به محل کار خود، وظایف متفاوتی را برعهده می گیرد

کارشناسی که در آزمایشگاه های تشخیص طبی کار می کند، نمونه گیری از افراد را انجام و در شرایط آزمایشگاهی آنها را بررسی می کند. او همه کارها را زیر نظر مسئول فنی آزمایشگاه انجام می دهد. این افراد آزمایشاتی را که پزشکان یا سایر متخصصان حوزه سلامت خواسته اند، انجام می دهند

کارشناس آزمایشگاهی که در مراکز تحقیقاتی مشغول به کار می شود، به تهیه و بررسی نمونه های آزمایشگاهی مختلف برای یافتن بیماری ها و راه های درمان و پیشگیری از آنها می پردازد

به طور کلی کارشناس علوم آزمایشگاهی می تواند مسؤول بخش‌های مختلف یک آزمایشگاه تشخیص طبی مانند بخش نمونه‌برداری، بیوشیمی، هورمون‌شناسی، ایمونولوژی و… و یا سایر بخش‌های آزمایشگاه‌های غیر پزشکی مانند برخی بخش‌های آزمایشگاه‌های صنایع غذایی، دارویی و یا صنعتی و کارخانه ای شود

در هر آزمایشگاه تشخیص طبی کارشناسان زیر مشغول به کار هستند

مسئول فنی آزمایشگاه که باید دارای یکی از مدارک تحصیلی دکتراي تخصصی آسیب شناسی بالینی یا تشریحی(یا هر دو)، دکتراي تخصصی علوم آزمایشگاهی، دکتراي حرفه اي علوم آزمایشگاهی و دکتري تخصصی تک رشته اي علوم آزمایشگاهی (در بخش مربوطه) باشد

کارشناس ارشد بالینی یا کارشناس ارشد یکی از رشته هاي علوم آزمایشگاهی در بخش مرتبط

کارشناس آزمایشگاه لیسانس علوم آزمایشگاهی یا رشته هاي وابسته در بخش مرتبط

کاردان آزمایشگاه فوق دیپلم علوم آزمایشگاهی

ساعت کاری کارشناس آزمایشگاه به صورت تمام وقت است. محل کار او در آزمایشگاه ها بوده و در هنگام کار باید از لباس های مخصوص استفاده کند
 
 در ادامه اطلاعات کاملی در مورد وظایف، دانش و مهارت مورد نیاز، تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل، بازار کار و فرصت های شغلی و میزان درآمد کارشناس آزمایشگاه و برخی از افراد معروف در علوم آزمایشگاهی ارائه میشود   وظایف کارشناس آزمایشگاه یا لابراتوار

گرفتن و جمع آوری نمونه های آزمایشگاهی

انجام آزمایشات مختلف و تکرار مجدد آن در صورت نیاز

استفاده از تجهیزات اتوماتیک و کامپیوتری در انجام آزمایشات مختلف

ثبت نتایج آزمایشات و اعلام آنها به افراد مربوطه پزشکان، متخصصان صنایع غذایی و دارویی 

اطمینان یافتن از درستی و بهداشتی بودن کلیه تجهیزات

نظارت برمیزان مواد مورد نیاز موجود و سفارش دهی در صورت لزوم

 

معرفی لابراتوار طبی